Stortingsrepresentant Petter Løvik sovnet stille inn den 3. desember med sin nærmeste familie ved sin side. Han ble bare 58 år gammel før han måtte gi tapt for kreften.

Siviløkonomen Løvik hadde flere år bak seg som amanuensis ved Høgskolen i Volda da han i 1997 ble valgt inn på Stortinget for Høyre, fra Møre og Romsdal fylke. Skolemannen tok sete i utdanningskomiteen, hvor han var med og formulerte ut den kunnskapsorienterte skolepolitikken som ble viktig for Høyre i valgene i 1999 og i 2001. Fra 2005 satt han i næringskomiteen og fulgte opp sitt engasjement for fiskeri og verdiskaping. Hele tiden jobbet han aktivt med saker for sitt hjemfylke.

Det var fra 2001 til 2005, som leder av samferdselskomiteen, at Petter virkelig blomstret. Nye veier skulle bygges og en tungrodd sektor moderniseres. - Skrivemaskinene skal byttes ut med gravemaskiner, som Petter pleide å si når han engasjert og med lun humor holdt sine foredrag.

Det siste året ble Petter stadig mer preget av sin sykdom. Likevel ønsket han ingen oppmerksomhet om dette, noe som kunne være vanskelig for oss som stod ham nær og som ønsket å gi ham en oppmuntring. Skjønt; Petter mobiliserte uansett en imponerende viljestyrke helt til det siste. Han fant stor glede i de verbale sverdslagene med sine meningsmotstandere i komiteen, han fulgte valgkampen tett og han fikk renskrevet håndskrevne leserbrev når det var forhold som måtte påtales i avisene. Fikk han besøk diskuterte man politikk, helst samferdsel og kyst-Norges utfordringer, og delte Petters optimisme rundt behandlingen han stod foran.

Stortingsgruppen sendte ham nylig en hilsen, og vi fikk et svar tilbake som var så typisk Petter: "Dere må bare stå på. Det er det beste dere kan gjøre for meg også".

Vi sørger sammen med Petters familie og savner ham dypt.

Erna Solberg

Leder i Høyre