1.

Trond Helleland

Drammen

1962

2.

Anders Werp

Øvre Eiker

1961

3.

Kristin Ørmen Johnsen

Drammen

1953

4.

Christopher Wand

Hole

1987

5.

Monica Bratlie

Hurum

1969

6.

Jan Egil Halbjørhus

Hemsedal

1974

7.

Gro Sel Tveito

Kongsberg

1962

8.

Dag Øivind Henriksen

Ringerike

1968

9.

Sandra Bruflot

Lier

1991

10.

Thomas Fosen

Flesberg

1957

11.

Elly Therese Thoresen

Nedre Eiker

1957

12.

Bård Sverre Fossen

Sigdal

1953

13.

Inger-Brit Vindegg

Hol

1947

14.

Unni Carlsen

Ringerike

1951

15.

Dag Fjeld Edvardsen

Drammen

1970Nominasjonskomiteen hadde på forhånd lagt frem en enstemmig innstilling som møtet tok utgangspunkt i og de 4 første plassene ble stemt frem ved akklamasjon. Elizabeth Skogrand fra Røyken var innstilt på 5.plass, men valgte å trekke seg fra denne plassen grunnet hensynet til jobb. Dermed åpnet det seg en plass på listen som Hurums ordfører Monica Bratlie fikk etter en votering mellom Kongsbergs Gro Sel Tveito.
Midfylket var i utgangspunktet ikke representert på listen i forslaget som forelå fra komiteen, men da 12.plassen ble ledig etter Monica Bratlies mann Tom Bratlie trakk seg etter et kort familieråd, fikk Bård Sverre Fossen fra Sigdal denne plasseringen.