- Det er veldig fornuftig å gi en stor tildeling i denne runden fordi vi er nødt til å finne mye olje og gass dersom vi skal klare å opprettholde det produksjonsnivået vi har i dag. Vi vet at oljeproduksjonen er halvert siden toppen for drøye ti år siden. Vi vet også at hvis Norge skal klare å opprettholde vår posisjon som stor gassleverandør til Europa så må vi finne mer gass, sier Nikolai Astrup (H) til politisk kvarter torsdag.

Regjeringen har bestemt å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013).TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt prosesseringsutstyr og transportsystemer eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

- Vi må bidra til å gjøre norsk landindustri så konkurransedyktig som overhodet mulig. Det skal vi gjøre gjennom å satse på forskning, kunnskap, infrastruktur, og vekstfremmende skattelettelser. Men det står ikke i motsetninger til at vi også skal ha et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Vi vet at petroleumsnæringen står for vel en tredjedel av inntektene på statsbudsjettet, vel halvparten av landets eksportinntekter, og sysselsetter vel 250.000 mennesker både direkte og indirekte. Derfor er det så viktig at vi klarer å opprettholde på et jevnt aktivitetsnivå, påpeker Astrup.

Dempe fallet

- Produksjonen fallerjo, så dette handler om å dempe det fallet. Vi vet jo at med unntak av Sverderup så gjør vi færre funn, og de funnene vi gjør de er mindre enn før. Det betyr at vi må ha et høyt trykk på letevirksomheten hvis vi skal klare å dempe det fallet som vi vet at kommer, legger han til.

- Så er også jeg selvsagt veldig opptatt av at vi må ha en offensiv klimapolitikk men det å ensidig redusere norsk petroleumstempo bidrar ikke til å gjøre verden grønnere, men det bidrar til å gjøre Norge fattigere. Det er nok olje og gass i verden til at vårt bortfall av produksjonen vil erstattes av andre produsenter. Dermed så har det lite konsekvenser for verdens klima om Norge reduserer vår produksjon. La oss også huske på vi har en veldig klimavennlig oljeproduksjon sammenlignet med veldig mange andre land, påpeker han.

Regjeringen viderefører den forrige regjeringens linjernår det gjelder tildelingen forhåndsdefinerte områder.

- Det mener jeg er en fornuftig og rasjonell ressursforvaltning som bidrar til at vi utnytter de ressursene som vi har på en best mulig måte. Nå skal det letes, og så får vi håpe at vi finner noe nettopp fordi at det er helt nødvendig at vi finner mer dersom vi skal opprettholde vår rolle som olje og gassleverandør til Europa, sier Astrup.

Konkurransedyktige alternativer

- Vi kommer ikke til å redde verden ved at Norge demper produksjonstempoet. Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, og sånn kommer det også til å være med oljealderen. Det er det å utvikle konkurransedyktige alternativer til fossil energi innenfor for eksempel transportnæringen som kommer til å være det avgjørende for å redusere utslippene, og derfor må vi satse mer på forskning og teknologiutvikling. Det er noe den nye regjeringen har sagt de skal prioritere, påpeker Astrup.

- Vi mener at når Stortinget gjennom en demokratisk behandling har valgt å åpne et område så er det fornuftig å også ha nye runder der nye interessenter kan få muligheten til å lete i allerede åpne områder. Jeg kan ikke forstå at dette på noen måter skal være udemokratisk, og det kunne heller ikke den forrige regjeringen gjøre. Vi viderefører den praksisen, legger han til.

- Dette handler tross alt ikke om klimapolitikk om man skal ha TFO-runder, og jeg mener som sagt at det å åpne et område er underlagt til demokratisk kontroll, det er underlagt en bred høringsprosess, det er underlagt voteringer i Stortinget. Når vi da har runder i de områder vi allerede har bestemt oss for å åpne, så mener jeg at det er forsvarlig og demokratisk, avslutter han.