- Det er grunn til også å minne om at den siste borgerlige regjeringen faktisk fremmet forslag om å tillate politisk tv-reklame. Høyre har for vår del hele tiden vært klar på at forbudet mot politisk reklame er fullkomment ulogisk og frontkolliderer med ytringsfriheten.

- Vil Høyre nå ta i bruk politisk TV-reklame i valgkampen?

- Selvsagt vil vi vurdere dette. Men jeg tror folk skal ta inn over seg at partiene har forsvinnende små "markedsføringsbudsjetter" i forhold til de næringslivsaktører som normalt produserer og kjøper sendetid for tv-reklame-filmer. Et helt norsk valgkampbudsjett for et normalt parti tilsvarer bare en mindre tv-kampanje for de store aktørene. TV-seerne skal derfor ikke være redde for å bli oversvømmet av politisk tv-reklame, sier generalsekretær Trond R. Hole.

Eksempel på politisk tv-reklame: Mahogny-Mats
Som et eksempel på en politisk tv-reklame kan man se videoen Mahogny-Mats, som er et selvironisk og uhøytidlig videoklipp som Høyres søsterparti i Sverige, nye Moderaterna, laget til valgkampen 2006.

Filmen ”Mahogny-Mats” handler om en bygningsarbeider som, til sine arbeidskameraters forbauselse, har en Fredrik Reinfeldt t-skjorte på seg. Poenget var å signalisere til de svenske velgerne at Moderaterna var det nye arbeiderpartiet i Sverige, som best kunne sikre økonomien og jobbene.

Videoen fikk stor oppmerksomhet, og plasserte seg på første plass på bubblare.se (Sveriges svar på Youtube), et nettsted der hvem som helst kan publisere og se på videoklipp. Mahogny-Mats hadde 26.698 visninger i valget 2006, og er nå oppe i 68.518 visninger.