Tekst og foto: Gaute B. Iversen

Aass Bryggeri er en institusjon i Drammen. I 175 år har familiebedriften ligget ved elvebredden og brygget øl og mineralvann. Drammenserne er stolte av bryggeriet, noe ikke minst de over 40 000 medlemmene i Drammensølets venner bekrefter. Ikke minst utgjør bryggeriet trygge arbeidsplasser i byen.

- Å drive en bedrift som Aass Bryggeri handler om å ta vare på tradisjoner. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er nedlagt gjennom generasjoner i å skape verdiene i Aass Bryggeri, sier administrerende direktør Terje Aass.

Han er fjerde generasjon Aass som leder det ene av to gjenværende, rene familieeide bryggerier i Norge. Etter å ha ledet bedriften gjennom flere tiår ønsker han snart å overlate styringen til femte generasjon Aass.

- Ved årsskiftet ble det tre ganger dyrere å arve aksjene i bryggeriet. Nå må de bruke 15 år av sitt liv på å betale arveavgiften. Er det virkelig Regjeringens måte å skape trygge og solide arbeidsplasser på? undrer Aass.

Han sier at bedriften hans driver verdiskaping. I årsrapporten til bryggeriet slås det fast at nesten 90 prosent av verdiskapingen i bedriften finner veien til statskassen.

- Uten verdiskaping i bedriftene kan ikke Regjeringen drive den fordelingspolitikken de ønsker, påpeker han.

Engasjert
Terje Aass har engasjert seg sterkt i diskusjonen rundt både arveavgift og formuesskatt. Den rødgrønne regjeringen endret arveavgift og formuesskatten ved nyttår. Arveavgiften på Aass' aksjer gikk fra 2,4 til 7,5 millioner kroner.

I tillegg økte Regjeringen ligningsverdien på næringseiendom og fjernet begrensningen på 80 prosent beskatning.

- Vi straffes, både gjennom arveavgiften og formuesskatten, fordi vi har valgt å drive nøkternt og solid. Vi har valgt å bygge opp egenkapitalen for å stå bedre rustet i dårlige tider. Å arve aksjene i en bedrift som vår handler ikke om eiernes private økonomi. Det handler om arbeidsplasser og verdiskaping, slår han fast.

Drammens-bryggeriet har alltid vært nøkterne med utbytte og har en solid balanse. De 90 aksjonærene delte i 2007 3,7 millioner kroner i utbytte.

- Vi kunne betalt formuesskatt og arveavgift med et ekstraordinært utbytte. Men vi har ikke noen tradisjon for det, og jeg synes ikke det er noen god idé å bruke av verdiene som er skapt gjennom generasjoner, ved å ta ut utbytte for å betale skatter, sier Aass.

Rammer hardt
Økningen i formuesskatten fører til at for veldig mange av aksjonærene i bryggeriet dekker ikke utbyttet skatten på aksjene. For hans egen del går det omtrent i null.

- Man kan jo spørre seg hvorfor man driver næringsvirksomhet hvis man må ta opp lån for å betale skatten. Dette rammer familiebedrifter som vår hardt. Dette er alvorlig og vil tære på egenkapitalen og evnen til verdiskaping, hevder han.

Gjennom en intern børs er bryggeriet sikret mot at det blir kjøpt opp av utenforstående. Aass er overbevist om at hvis bedriften hadde blitt kjøpt opp av ett av de store bryggeriene, ville bryggeriet blitt nedlagt.

- Regjeringens politikk oppfordrer bedrifter til å drive på en mindre ansvarsfull måte. En direkte konsekvens av Regjeringens politikk er at det fra et skatteperspektiv er fornuftig å ta opp store lån og gjøre bedriften dårligere rustet i en økonomisk vanskelig tid. Det er jo besynderlig og selvmotsigende, og henger ikke sammen med ønsket om langsiktig og stabilt eierskap som vil ta risiko og sikre arbeidsplasser, sier han.

Han registrerer med mistro Regjeringens krisepakker som har gitt milliardstøtte til finansnæringen, mens den samtidig straffer familiebedrifter.

- Man kaller finansnæringen viktige samfunnsaktører og velger å gi hjelp til bedrifter som i prinsippet har vært grådige og skapt luftverdier. Samtidig velger de å ramme familiebedrifter med økte skatter som kan velte bedriftene. Dette henger ikke på greip, mener Aass.

Da han valgte å ta bladet fra munnen og engasjere seg i debatten rundt skattene, fikk han støtte fra uventet hold. Fagforeningen Negotia skrev leserbrev i lokalavisen Drammens Tidende hvor de støttet Aass' synspunkter på skatteøkningene.

- Noe av det som har rørt meg mest den siste tiden, er brevet fra de ansatte. Brevet bygger på en fellesskapsfølelse vi har jobbet mye med på Aass, sier han.

Les mer i siste utgave av Høyre-magasinet Muligheter nr. 5-2009 (kun for medlemmer).

Debatter saken på Høyres lukkede medlemssider - HiT.