En strategi for norske industriarbeidsplasser må vektlegge følgende seks hovedpunkter:

1) Internasjonalt konkurransedyktige betingelser

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • Gjøre økt avskrivningssats for maskiner permanent.
 • Fjerne arveavgift og formuesskatt på arbeidende kapital.
 • Midlertidig redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 pst.
 • En økonomisk politikk som sikrer en konkurransedyktig rente og kronekurs.
 • Kraftig satsing på veibygging og økt satsing på krysningsspor for å øke kapasiteten på jernbanen.

2) Motor for ny leverandørindustri

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • Åpne for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge.
 • Forsterket satsing på fornybar energi gjennom grønne sertifikater.

3) God tilgang på ren kraft

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • La industrien bygge ut og eie egne kraftverk.
 • La industrien leie kraftverk uten begrensninger.
 • Sette i gang en kraftig utbygging av ny fornybar energi gjennom innføring av grønne sertifikater.

4) Lettere å etablere nye industribedrifter

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • Likebehandle nye og gamle industribedrifter i tildelingen av gratis CO2-kvoter.
 • Frita små bedrifter for revisjonsplikt.

5) God tilgang på kompetent arbeidskraft og høy evne til omstilling og innovasjon

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • Økte skattefradrag for forskning og utvikling.
 • Større vektlegging av kunnskap i grunnskolen, særlig på naturfag og matematikk.
 • Kraftig økt satsing på forskning og høyere utdannelse.

6) Bedre evne til å stå imot dårlige tider

Viktige tiltak for å oppnå det vil være:

 • Bedre beredskap for fremtidige økonomiske kriser.
 • Økt støtte til bedriftsintern opplæring.
 • Mer fleksible permitteringsordninger.