Linda Hofstad Helleland, som leder Stortingets transportkomite, fremmet i dag en interpellasjon i Stortinget for å utfordre samferdselsministeren på hvilke tiltak han vil sette i verk for å løse utfordringene dårlig utrustede trailere utgjør på våre vinterveier.

- Jeg er fornøyd med statsrådens svar, særlig at ordningen med Trygg Trailer nå skal innføres over hele landet. Samtidig er det behov for enda sterkere tiltak, særlig innenfor straff. 10-15.000 kroner i bøter for å føre dødsmaskiner på veiene våre er for lite, disse må økes kraftig, sier Helleland.

I Aftenposten tirsdag innrømmer Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen at de burde gjort mer de åtte årene de satt i regjering, og at de allerede i 2011 innså at ikke nok var gjort.

- Det er positivt at også AP nå signaliserer at de har tenkt å slutte opp om våre forslag. Det er likevel synd det tok så lang tid, mange av våre forslag kunne vært gjennomført for lenge siden, sier Helleland. Hun viser til at regjeringne bare på litt over 100 dager har iverksatt en rekke tiltak for å øke trafikksikkerheten på veiene.