Regjeringen vedtok først en forskriftsendring slik at også renteinntekter teller når stipend og lån skal deles ut. Det betyr i praksis at studentene taper på sparing til egen bolig.

Onsdag snudde imidlertid regjeringen, og følger dermed Høyres forslag.

- Regjeringen gjorde svært klokt i å lytte til Høyre i denne saken. Den gledelige nyheten til norske studenter med BSU-sparekonto er at dette ikke vil få konsekvenser for deres stipendandel, sier Elisabeth Aspaker.

- Høyre er opptatt av en god boligspareordning for ungdom som gjør det lettere for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet.Regjeringens opprinnelig forslag om å gi med den ene hånden og ta med den andre, var helt urimelig, legger hun til.

Før regjeringen snudde onsdag, sa Aspaker følgende:

- Dette fører til mange studenter må velge mellom å jobbe mindre eller å spare mindre for å oppnå den samme studiestøtten.

- Høyre er ikke mot behovsprøving mot kapitalinntekt. I Statsbudsjettet for 2012 er endringen om å inkludere kapitalinntekt i inntektstaket for behovsprøving kort omtalt, men det er helt umulig å lese ut av dette at konsekvensen vil være at studenter som klarer å jobbe og spare til egen bolig til tross for at de også studerer, ville bli straffet med redusert stipendandel. Det er klart urimelig og må ha vært en utilsiktet virkning fra regjeringens side.

-Høyre vil derfor rette opp regjeringens forskriftstabbe og unnta BSU-renter fra inntektstaket for studenter slik at jobb og sparing til bolig alltid lønner seg.