I år søkte ca 4000 lærere om etter- og videreutdanning. Bare 1905 fikk godkjent søknaden sin.

- Det sier seg selv at dette er en uholdbar situasjon. Lærere ønsker kompetanseutvikling og faglig oppdatering. Da må vi ha et system som sikrer dem nettopp det. Vi er enige med Utdanningsforbundet som sier at lærere bør ha rett og plikt til etter- og videreutdanning, fortsetter Heggelund.

Debatten om faglig påfyll for lærere har pågått i mange år. Pengene mangler og systemet er ikke skikkelig tilrettelagt for den enkelte lærer.

- Vi ønsker å bevilge 500 millioner kroner mer enn regjeringen til etter- og videreutdanningen, i tillegg til at vi vil øke den statlige finansieringen. Med Høyres forslag ville rundt 4000 lærere fått et tilbud om etter- og videreutdanning i 2013.

Høyre understreker også viktigheten av et mer skreddersydd og desentralisert tilbud, der de som etter- og videreutdanner lærerne i større grad reiser til lærerne, istedenfor at lærerne reiser til dem.

- Mange lærere opplever at reiseveien er lang, og at det derfor brukes for mye tid utenfor klasserommet. Det er en viktig innvending. Da må vi desentralisere tilbudet, slik at det ikke bare er skreddersydd lærere som bor i nærheten institusjonene som tilbyr etter- og videreutdanning.

- Etter- og videreutdanning skal ikke bare være et tilbud for de som er heldige, det skal være en rett for alle lærere. Det vil vi sørge for hvis vi kommer i regjering, avslutter Heggelund.