- Norges frihet og selvstendighet er for viktig til at vi i Høyre kan slå oss til ro med den forsvarsevnen vi har i dag, sier Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

- Selv om personellet er motivert, må evnen til å reagere raskt og til å holde ut over tid bedres. I årene som kommer vil F35 erstatte dagens F16-fly. I statsråd i dag foreslår vi en oppgradering av Leopard-stridsvognene og innføring av kampluftvern som hæren i dag mangler. Dette vil bedre vår evne til å forsvare oss mot trusler utenfra. Vi har økt forsvarsbudsjettene i vår regjeringsperiode og det skal vi fortsette med, sier hun.

Sikre grunnleggende trygghet

Statsministeren har notert seg at norsk ungdom nærmest kappes om å få mulighet til å tjenestegjøre og forsvare landet sitt.

Det er hun glad for, for vår frihet og selvstendighet er ikke noe vi kan for gitt.

- Skal vi få til det vi ønsker, så må vi sikre den grunnleggende tryggheten i vårt samfunn. Tryggheten finner vi i et forsvar som er i stand til å vokte om vår frihet og i fellesskapet i NATO, sier hun.

Som regjeringssjef er hun seg sitt ansvar bevisst.

- Det er vårt ansvar å lede Norge trygt gjennom en urolig tid. Det er vårt ansvar å sørge for at vi har den beredskap og forsvarsevne som trengs for å sikre Norges frihet og selvstendighet, poengterer hun.

I talen på landsmøte-hotellet på Gardermoen trekker Solberg en parallell til andre verdenskrig.

- For et par uker siden markerte vi 75-årsdagen for det tyske angrepet på Norge. Mange helter stod frem i aprildagene 1940. Men etter år med forsømmelser, var det et angrep vårt forsvar ikke hadde kraft til å stå imot. Resultatet ble fem års okkupasjon og ufrihet, sier Høyre-lederen.

- Vi gjorde oss noen bitre erfaringer disse dagene. Nå, 75 år etter, og i en mer tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon, stilles det spørsmål om vi har glemt de dyrekjøpte historiske lærdommene fra 1940, poengterer Solberg.

Hun fremhever at det aldri må være noen tvil om Norges plass.

- Vi hører hjemme i NATO-fellesskapet, sier hun.

Bekymret over utviklingen i Russland

Solberg legger ikke skjul på at hun er uroet over situasjonen i vårt naboland Russland.

- Det er trist å se at dette landet, som har gitt verden så mye, nå utvikler seg i negativ retning. I Russland er demokrati og ytringsfrihet under hardt press. Russland har brutt folkeretten, annektert en del av et annet land og destabiliserer Ukraina. Homofile, frivillige organisasjoner og politiske opposisjonelle opplever trakassering og overgrep. Russland har mye å være stolt av i sin historie. Dagens utvikling gir ingen grunn til stolthet.

Betydningen av vårt NATO-medlemskap kommer ikke til å bli mindre fremover, understreker Høyre-lederen og statsministeren.

- Norge er et lite land. Derfor er det forsvarsalliansen NATO som er garantien for vår sikkerhet og vår frihet. Vi skal bidra også til vår egen frihet gjennom å være en pålitelig, solidarisk og forutsigbar partner for de øvrige medlemmene av NATO.

Samtidig står vi også overfor indre trusler som må forebygges.

- Radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme må stanses. Regjeringen arbeider med dette på bred front, og vi samarbeider tett med kommuner, frivillige organisasjoner og religiøse miljøer, sier hun.

Statsministeren er imidlertid glad for alle de gode kreftene i samfunnet vårt.

- I februar ble det slått en fredsring rundt den jødiske synagogen i Oslo. Det er i denne sterke og rørende symbolhandlingen, etter initiativ fra unge, norske muslimer, vi finner Norges fremtid, sier hun.

Høyres kommunikasjonsavdeling, pressetelefon 47 46 69 10

Gå til landsmøtesiden her