- Verdiskapningen i næringslivet er en forutsetning for at Norge kan ha et av de beste velferdssystemene på kloden. Det er utrolig viktig å gi næringslivet gode vilkår til å vokse og utvikle seg, sier Mæland.

Høyre-Frp-regjeringen gjør det derfor lettere og mer lønnsomt å drive bedrift i Norge.

- Vi skal redusere kostnadene som næringslivet har med å følge opp myndighetspålagte krav med én fjerdedel, tilsvarende 15 milliarder kroner, lover Mæland.

Norske bedrifter deltar i en knallhard internasjonal konkurranse, og Høyre mener derfor at vi også må sammenligne oss med landene vi konkurrerer mot.

- Ser vi på innovasjonsinnsatsen til norsk næringsliv så havner vi kun midt på treet blant landene i EU- og EØS-området. Det er ikke godt nok. Derfor har regjeringen økt innsatsen på ordninger som fremmer innovasjon i bedriftenes egen regi, påpeker næringsministeren.

- Fordi vi ikke er billigst, må vi være enda bedre og jobberenda smartere, presiserer hun.

For å styrke konkurransekraften hjemme, må vi derfor også tilrettelegge for norske bedrifter ute i verden.

- Derfor er det å sikre markedstilgang en vesentlig del av regjeringens næringspolitikk. Vi jobber med å sikre norske bedrifter i nye, fremvoksende markeder – og vi forbedrer forbindelse til land vi har handlet lenge med, sier Mæland.

Noen av Høyres løsninger:

  • Redusert formuesskatt gjør det mer lønnsomt å investere i norske bedrifter. Slik legger vi bedre til rette for privat eierskap i norske næringsliv.
  • To tredjedeler av alle aktive AS-er er familiebedrifter. Ved å fjerne arveavgiften har regjeringen redusert likvidetsbelastningen for familieeide selskaper når disse gjennomgår generasjonsskifter.
  • Den store olje- og gasseksporten har fungert som en vaksine mot de verste konsekvensene av økonomiske uroligheter ute. Mens den økonomiske utviklingen i petroleumssektoren har vært god de siste årene har vi sett en utflating i andre, viktige næringer for Norge. Dette synliggjør todelingen i norsk økonomi, og behovet for at vi får flere bein å stå på økonomisk.
  • Norge er, og vil forbli, et høykostland. Vi kan ikke konkurrere på lønn, men vi kan konkurrere på kunnskap, teknologi; på kvalitet og pålitelighet. Derfor har regjeringen økt satsingen på ordninger og virkemidler som fremmer innovasjon i bedriftenes egen regi, som SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena og satsing på klyngeprogrammene.

Her kan du se næringsminister Monica Mælands innlegg til Høyres landsmøte 2014:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Her kan du lese innlegget til landsmøtet 2014.