Departementet vil lovhjemle sterkere adgangen til å flytte mobbere fra skolene, skriver VG Nett.

- I opplæringsloven gis det nå ikke eksplisitt svar på om og hvordan mobberen kan flyttes til en annen skole. Dette jobber vi med å tydeliggjøre i en ny lovhjemmel til våren, sier Røe Isaksen til VG.

Derfor sendte han sist tirsdag ut et brev til skolene hvor det presiseres hva dagens lovverk omfatter. Der går det frem at det kun er i særlig alvorlige tilfeller og der hensynet til de andre elevene tilsier det - at en elev kan flyttes til en annen skole. I tillegg må saken løftes opp på sentralt nivå i kommunen.

- Det er likevel et viktig signal fra departementet at man har en hjemmel for dette, og det er viktig for regjeringen å være klar på at det er mobberen som skal bytte skole dersom det settes på spissen, sier kunnskapsministeren.

Oftest er det den som er utsatt for mobbing som bytter skole i mobbesaker.

- Utgangspunktet vårt er at det ikke er den som er blitt mobbet som skal bytte skole. Det er den som mobber som skal bytte skole. Det er hovedprinsippet, sier Røe Isaksen.

Les hele saken her.