Nesten 60 prosent av de totale norske petroleumsressursene i eksisterende felt gjenstår å bli produsert, og en økning på bare ett prosentpoeng i utvinningsgraden tilsvarer bruttoverdier på om lag 325 milliarder kroner ved dagens oljepris. – De uutnyttede petroleumsressursene på norsk sokkel ligger stadig vanskeligere tilgjengelig og behovet for avanserte teknologiske løsninger blir stadig større, sier Meling.

Meling fremhever at god teknologiutvikling er viktig for fremtidig verdiskapning for nasjonen, for petroleumsnæringen og gir positive ringvirkninger for næringslivet for øvrig. – Vi må satse på teknologiutviklingen hvis vi skal holde tritt i den internasjonale konkurransen, fortsetter Meling.

-Staten er ressurseier og har et spesielt ansvar for å sikre optimal utvinning fra sokkelen, og vi må styrke teknologi- og kompetanseutvikling skal vi oppnå dette, sier Meling.

Høyre mener nivået på statlige bidrag til petroleumsrettet forskning bør økes. Høyre har som mål at statens bidrag skal ligge på minst 600 mill. kroner årlig, mot dagens nivå på om lag 400 millioner. Høyre foreslår en opptrapping av innsatsen i 2013 med 75 millioner.

Les med om Høyres alternative statsbudsjett her