Dyktige og motiverte lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å skape en god skole. Lærerne må igjen ha en dyktig skoleledelse for å få mest mulig ut av sin kompetanse. Derfor har Sandefjord kommune satset stort på etter og videreutdanning av rektorer og avdelingsledere. Målet er at alle skal ha gjennomført rektorskolen innen 2015.

Sandefjord kommune har i samarbeid med KS Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner og BI utviklet et Bachelorprogram i praktisk skoleledelse og skoleutvikling. Dette er lokalisert til Sandefjord og 28 fra regionen deltar, hvorav 18 er fra Sandefjord kommune.- I tillegg gjennomføres eget kommunalt lederprogram hvor 14 lærere tar videreutdanning i basisfag og vi har hatt 60 skoleledere i et internprogram som hadde fokus på vår oppstart av «Sandefjordsmodellen», sier Ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Samtidig gjennomføres et masterprogram i skoleledelse som 10 skoleledere i kommunen er i gang med. Formålet med masterstudiet er å rekruttere og beholde gode skoleledere, samt sikre resultatoppnåelse i henhold til de mål som er fastsatt av skoleeier.

- Dette er en utdannelse og etterutdanning det er behov for. Vi ser allerede at skolelederne våre er tryggere i sine stillinger og det gjør Sandefjordskolen bedre, sier Gleditsch.

- Vi vet at gode skoleledere bidrar til positiv utvikling på skolen de leder.En god skoleleder klarer å lede lærerkollegiet og løfte elevenes ferdigheter. Gode skoleledere bidrar til å skape et positivt læringsmiljø, elevene lærer mer og utfordringer med for eksempel mobbing reduseres.

- Vi har som skoleeiere et viktig ansvar for at det er dyktige og kompetente skoleledere på skolene våre, det har vi i Sandefjord tatt på alvor avslutterGleditsch.