Høyre-Frp-regjeringen vil bevilge 300 millioner til videreutdanning av lærere.Staten skal ta en større del av regningen for lærernes etterutdanning, skriver Aftenposten.

Etter- og videreutdanning av lærere har vært en viktig valgkampsak for Høyre, og Høyre-Frp-regjeringen har gjennom Sundvolden-plattformen lovet storsatsing på etter- og videreutdanning i matematikk i løpet av fem år.

- Til sammen innebærer dette en styrking av etter- og videreutdanning på over 300 millioner, sa Røe Isaksen.

Høyre og Frp ønsker å øke andelen som staten dekker av regningen til etter- og videreutdanning til 60 prosent, og 75 prosent innenfor matematikk og andre realfag.

- Nå har kommunene ingen unnskyldning for å si nei til lærere som ønsker etter- og videreutdanning, sa Røe Isaksen.

- Våre ambisjoner er større enn det infrastrukturen for etter- og videreutdanning klarer å levere. Etter åtte år, der de rødgrønne har snakket veldig pent om etter- og videreutdanning, har de ikke klart å bygge opp et system for å klare å gi lærerne det. Vi trenger en fire felts motorvei, men den foregående regjeringen har bare overlatt en landevei til oss.

Les hele saken i Aftenposten her.