Les saken om tidlig innsats her.

Høyreleder Erna Solberg roser forskningsprosjektet "På sporet", som går ut på tidlig innsats fra førsteklasse for barn med dysleiksi. Hun vil innføre Lesesenterets opplegg dersom forskningen nå viser at det virker bra.

- Det er fantastisk med en slik respons. At flere kommuner nå melder sin interesse, viser at vi har truffet spikeren på hodet. Lærerne trenger gode metoder. Vi har obligatoriske kartleggingsprøver på slutten av 1. og 2. klasse, men mange lærere lurer på hva de skal gjøre med det som avdekkes. Mange tror det handler om penger, men det handler om metoder, sier senterleder Åse Kari H. Wagner til Stavanger Aftenblad.

- Erna Solberg viser at hun vet hva hun snakker om. Hun har rett i at mange lærere i 1. klasse ikke vet hva skal gjøre med de som henger etter. Det er nettopp der vi vil gå inn og bidra. Blant annet fordi lesevansker fort går ut over elevens selvbilde. Det er viktig å unngå det. Regjeringen og Stortinget har sagt at de ønsker tidlig innsats. Det er likevel et skritt fra det til å ta det ut i livet, det har manglet så langt. Derfor er det kjempepositivt at Solberg sier staten må bidra ekstra midlene som trengs for å hjelpe flere i 1. klasse. Dermed unngår kommunene at den tidlige innsatsen går på bekostning av de som nå trenger hjelp høyere opp på klassetrinnene, er forsker Kjersti Lundetræ, som er en av forskerne i "På sporet",reaksjon på det Høyrelederen sa i Aftenblad-intervjuet.

Les saken i Stavanger Aftenblad tirsdag.