Ernæringsprosjektet kom som et resultat av Nasjonal Helseplan hvor feil- og underernæring er et viktig tema.

Ordfører i Masfjorden, Karstein Totland, sier til Aftenposten mandag 12. november at han er stolt over det kommunen har fått til.

- Vi ser at dette er en viktig faktor for trivsel og god helse på sykehjemmet.

Om prosjektet:

Pasientene som var i risikosonen for enten feil- eller underernæring ble kartlagt og fikk utarbeidet en egen ernæringsplan. Sykehjemmet har et eget storkjøkken som lager mat hver dag, i tillegg har alle avdelingene eget kjøkken. Lukten av nylaget mat og fokus på måltider i felleskap har vært viktige elementer i det vellykkede prosjektet.