Vi opprettet først ett team for grunnskolen og har nå opprettet ett team for ungdomsskolen.

I Bærum har vi valgt å bruker ressurser på et eget team av pedagoger som har ansvaret for å hjelpe skolene med å heve skoleresultatene. De besøker skolene, enten på oppfordring fra skolene selv eller de blir sendt ut fra skolesjefen. Dette skjer når vi får resultatene fra de nasjonale prøvene. De skolene som ikke gjør det veldig godt får besøk av pedagogene som sammen med skoleledelsen lager et program for hvordan nivået på skolen skal heves og elevene skal gjøre det bedre.

Pedagogteamet startet arbeidet i 2011. Pedagogene Innsatspatruljen skal inn i klassene og gjøre et pedagogisk arbeid sammen med lærerne som allerede er der. Basisfagene norsk, matte, engelsk og samfunnsfag er fagområdene som får mest oppmerksomhet. Behovet vurderes ut fra både kartleggingsprøver og nasjonale prøver, samt annen dokumentasjon.

  • Vi har et bredt grunnlag for å se hvor det bør settes inn ekstra tiltak, sier Hojem.

Pedagogteamet skal forsterke lærertettheten ved hele trinn eller enkelte klasser, men de skal ikke være en del av det vanlige lærerteamet på skolen. Innsatsen skal være for kortere perioder, fra fjorten dager til noen uker.

  • For å skape en skole som gir muligheter for alle barn må vi jobbe med å styrke kvaliteten på flere områder. Jeg tror dette er et godt tiltak for å gi alle Bærumselevene en bedre skolehverdag, avslutter Hojem.