- SVs leder Kristin Halvorsen uttalte under valgkampen i 2005 at "skolekuttenes tid er forbi". Likevel skjer dette. SV og de rødgrønne vant valget på løfter om økte ressurser til skolene, og det er forståelig at mange nå er skuffet, sier skolepolitisk talskvinne Ine Marie Eriksen.

- Det er bred enighet om at vi har kvalitetsutfordringer i den norske skolen. Høyre har alltid sagt at ressurser er én av flere faktorer som påvirker kvaliteten. Men det er ikke den eneste faktoren.

- Lærernes kompetanse, graden av ro i læringssituasjonen, skoleledelse og lokalt skoleeierskap er andre vesentlige faktorer. I tillegg er det svært viktig hvordan vi bruker de ressursene vi har i skolen. For Høyre har det alltid vært vesentlig at skolen skal prioritere det viktigste først - å lære barn å lese, skrive og regne, og dermed gjøre dem i stand til å mestre videre utdanning og arbeid.

Skole kun et spørsmål om penger?
- Likevel har SV alltid forfektet det synet at skolepolitikk kun er et spørsmål om mer penger. I alle fall i opposisjon. I valgkampen i 2005 var det ikke måte på hvor mye penger som skulle strømme til skolen, og hvor mye gratis laks og kylling elevene skulle fôres med. Kristin Halvorsen sto under valgkampåpningen i Botanisk hage og ropte til skolebarna "hva slags mat vil dere ha?" - og hun uttalte til Dagsavisen at "mer penger er en forutsetning", at "hvis vi kommer i regjering skal Norge få en skole det skinner av", og at "vi må sende et signal om at skolekuttens tid er forbi" (Dagsavisen 25. aug. 2005).

- Situasjonen etter drøye tre år i regjeringskontorene er likevel en annen enn SV lovet:

  • 27.11.07 sendte statsråd Solhjell ut en pressemelding der han uttrykte bekymring for nedleggelse av flere skoler og kutt i skolebudsjettene.
  • I Dagbladet 8.11.08 sier Per Aahlin, nestleder i Utdanningsforbundet: "Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått, ser det ut til at situasjonen er verre enn tidligere."
  • Ap-ordfører Oddmar Blekkerud i Nes i Akershus varsler at det må legges ned skoler og sies opp flere lærere i 2009.
  • I Skien forteller skole- og barnehagesjef Dag Olav Espeland at kommunen har lagt ned fem skoler og skal kutte 40 lærerårsverk i 2009.
  • I rødgrønne Trondheim kommune skal nå tre skoler legges ned.
  • En undersøkelse utført av Norgesbarometeret viste at ca 40 % av kommunene kuttet i skolebudsjettene i 2008 - og at rødgrønne kommuner kuttet mest av alle. Nesten halvparten av de rødgrønne kommunene reduserte antallet lærerstillinger, og vi vet nå at det skal bli verre i 2009.

Hva nå SV?
- Vi er nå inne i et nytt valgår. På bakgrunn av det vi vet om skolen i dag, de varslene KS har mottatt om at halvparten av kommunene vil kutte i sine skolebudsjetter og Utdanningsforbundets uttalelser om at situasjonen er verre enn tidligere blir det spennende å se hvilke karakteristikker SV og regjeringen vil fremføre om sin egen politikk. Ser vi på hva som er situasjonen, så må jo kritikken være enorm mot hva som har skjedd i denne stortingsperioden, sier Ine Marie Eriksen.

- Kristin Halvorsen uttalte under valgkampen i 2005 at "dere er kvitt meg" om det ikke ble full barnehagedekning innen 2007. Hun gav som nevnt også løfter om at skolekuttenes tid er forbi. Betyr ikke løfter noe for SV?