- To SV-vedtak er stalinistiske: Vedtaket om å forby privatskoler, og vedtaket om å nekte offentlig støtte til trossamfunn som diskriminerer ved ansettelser.

Dette viser en grunnleggende tro på at staten skal styre alt, som etter min mening er ganske stalinistisk, sier Solberg til VG.

Hun mener SV bryter to menneskerettigheter på en gang:

- Religionsfrihet er en viktig menneskerett. SV har innrømmet at hensikten med å avvikle alle privatskoler er å ramme de religiøse skolene.

De vil også straffe religioner som ikke følger likestillingsloven økonomisk. At staten bare skal gi penger til dem de liker, er et grunnleggende brudd med forpliktelsene vi har i forhold til religionsfriheten, sier hun.

- Foreldres rett til å bestemme over utdanningen til barna, er en annen menneskerett. Åse vekk fra den, fordi man ikke liker foreldrenes valg, er også brudd på menneskerettighetene, sier hun.

Les hele saken hos VG.