I et dobbeltsidig oppslag i Aftenposten får SV’s skolepolitikk sterk refs. Ingen av de skoleløftene som ble gitt i 2005 har fått gjennomslag. Dette til tross for at SV-leder Kristin Halvorsen sitter som regjeringens kunnskapsminister.

-SV skulle fjerne karakterene i ungdomsskolen og i videregående, avvikle eksamen, fjerne de nasjonale prøvene, innføre gratis skolemåltider, gratis SFO m.m. Ingen ting av dette er gjennomført, skriver Aftenposten.

Pedagogikkprofessor Kaare Skagen ved Høgskolen i Oslo sier til Aftenposten at høyresidens skole har slått gjennom, og nå får full oppslutning.

-Det er nå nasjonal konsensus rundt dette, forklarer Skagen.

Les saken til Aftenposten

SV har justert mot Høyre

I en sak på NRKs nettsider kritiserer også Norsk Lektorlag SV for å være for utydelige, at det har blitt vanskeligere å skille mellom SVs og Høyres skolepolitikk. Leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, mener at det er SV som har justert sin kurs mer i retning av Høyre enn det motsatte, melder NRK.

-Halvorsen er en profilert statsråd, men det er vanskelig å se at det er SVs politikk hun fører. Det er mer en felles nasjonal skolepolitikk hun fronter. Det interessante er at de vil gjenvelges for å fortsette å føre en skolepolitikk som ikke er spesifikk for SV, sier Paulsen til NRK.

Også Peder Haug, professor i pedagogikk, mener SV ikke har satt noe stempel på norsk skole i årene de har hatt kunnskapsministeren, skriver NRK.

-Hovedforklaringen på de endringene som har skjedd i skolen, er som følge av grunnlaget som ble lagt da kunnskapsløftet ble vedtatt under Kristin Clemet (H) som statsråd, sier Haug til NRK.

Les saken til NRK

Se også Høyres valgkamp-video om kunnskap i skolen:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file