Det kommer frem i Aftenposten fredag 11. oktober.

En artikkel i Aftenposten for snart tre år siden om to personer som måtte dele en 16 kvadratmeters rom på sykehjem, grep Høyres nestleder Bent Høie. Han foreslo da for Høyre å innføre en reduksjon i egenfinansieringen. Nå har Høie fått med seg den nye regjeringen på forslaget.

- Mange bor ufrivillig sammen med andre. Noen bor to personer på rom som er beregnet på en person. Sykehjemsbeboere betaler en stor andel av bokostnadene selv gjennom en egenandel. Vi mener det er urimelig at en skal betale det samme om man får eget rom eller om en blir tvunget til å dele rom med fremmede, sier Bent Høie til Aftenposten.

Han er heløt enig i intensjonen om at ingen skal bo på dobbeltrom.

- Vi ser dessverre at det ikke har latt seg gjøre å avskaffe alle. Det minste vi kan gjøre er å innføre redusert egenfinansiering for personer som blir lagt på dobbeltrom mot sin vilje på langtidsopphold, sier Høie.

Han mener vi må ta innover oss at en sykehjemspasient i stor grad betaler boutgiftene selv og at et rom på et sykehjem er en privat bolig.

- Ingen hadde akseptert å få en fremmed inn i sitt hjem på denne måten, og i alle fall ikke måtte betale for det, sier han til Aftenposten.