Sammen med medlemmer fra over 20 land skal Høyres stortingsrepresentant Sylvi Graham signere Oslo-deklarasjonen for religionsfrihet.

Formålet med møtet er å diskutere hvordan vi sammen kan bekjempe økende restriksjoner og forfølgelse på grunn av religion eller livssyn. Samlingen løfter med dette frem artikkel 18 fra Verdens-erklæringen om Menneskerettighetene, som sier at enhver har rett til tanke -, samvittighets- og religionsfrihet.

- Respekt for medmenneskers forskjellighet og menneskehetens mangfold er viktig for fredelig sameksistens. Parlamentarikere over hele verden bør stå sammen om å formidle denne beskjeden. Jeg ønsker å gjøre mitt ved å signere deklarasjonen, fordi vi som parlamentarikere bør benytte vår mulighet til å forsvare retten til religionsfrihet. Vi har et ansvar for å minne om behovet for respekt for andre folks religion, kultur og rett til å utøve denne, sier Sylvi Graham, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Parlamentarikersamlingen for religionsfrihet starter på Stortinget, hvor Høyres Utenriksminister Børge Brende er blant dem som skal holde tale. Signering av deklarasjonen om religionsfrihet finner sted på Nobels Fredssenter lørdag 8. November. Signeringen er et forsøk på å få til en global bevegelse som fremmer religionsfrihet.

- Det er viktig å bidra til et øket fokus på rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Vi må vokte denne delen av De universelle Menneskerettighetene. Ikke minst nå om dagen når religion er kimen til konflikt så mange steder i verden. Folk drepes og forfølges på grunn av religion. Religion og ideologi kan misbrukes til å danne et bakteppe for undertrykkelse og forfølgelser, og det nyeste eksemplet vi har foran oss er blodsutgytelsene i regi av ISIL, sier Sylvi Graham, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.