Norge ligger i verdenstoppen i ressursbruk - knapt noe land bruker mer penger på velferd som helse, skole og trygdeordninger enn Norge. I den oppgangstiden vi har opplevd de siste årene, har det vært lett å bruke mer penger. Takket være den økonomiske veksten har det knapt vært nødvendig å prioritere eller "tenke nytt". Men vi får ikke nødvendigvis best velferd og de beste skoleresultater ut av de pengene som brukes. Tvert i mot oppnår Norge middels resultater i internasjonale målinger.

Det er vanskelig å skape folkelig forståelse og aksept for nødvendige endringer og reformer. Men endringer er nødvendige både for å bevare den fremtidige velferden, men også for å skape bedre tjenester; vi trenger en mer robust velferdsstat og vi trenger en enda bedre skole. Mangel på endring vil kunne true velferden.

Video-opptak fra Syse-seminaret 2009 legges ut her fredag 27. november.