Program:

Kl. 16.45: Enkel servering før seminarstart

Kl. 17.00: Velkommen v/ Erna Solberg

Kl. 17.05: Familien Syse har ordet

Kl. 17.10: ”Sentral styring eller lokalt demokrati – en analyse av maktforhold”, Innledning v/ Eivind Smith, prof. UiO

Kl. 17.45: Kaffepause

Kl. 18.00: Paneldebatt: ”Hvor bør makten ligge?” Paneldeltagere: Eivind Smith, Erling Lae (fylkesmann Vestfold), Petter Steen jr (ordfører Haugesund), Anders B. Werp (stortingsrepr (H), justis) og Kristin Clemet (Civita). Debattleder: Torbjørn Røe Isaksen. Åpning for spørsmål fra salen avslutningsvis.

Kl. 1845: ”Høyre og makten – veien mot 2013”, v/Bent Høie, stortingsrepresentant, 2. nestleder i Høyre og leder av Høyres programkomité

Kl. 1900: Henrik Syse og Torbjørn Røe Isaksen presenterer boken ”Konservatisme”, utgitt på Universitetsforlaget 2011.

Kl. 1915: Slutt

Påmelding: Send e-post til delta@hoyre.no (merk ”Syse-seminaret”) eller ring Høyres Hovedorganisasjon på tlf. 22 82 90 00.