Da Kunnskapsløftet ble innført ble det åpnet for at flinke ungdomsskoleelever skulle kunne ta språk og realfag på videregående. 956 ungdomsskoleelever har i år fått et slikt tilbud. 668 av disse bor i Oslo og Akershus. Kun 45 kommuner gir ungdomsskoleelever et slikt tilbud.

Nedslående

- Det er nedslående å se at så få elever har fått et slikt tilbud, sier Elisabeth Aspaker, høyres utdanningspolitiske talskvinne. Med regjeringens politikk er det tilfeldighetenes spill som avgjør om elevene kan ta fag på et høyere nivå. Høyre har lenge etterlyst tiltak for at flere flinke elever skal kunne få et slikt tilbud.

Senest i forbindelse med Stortingets behandling av ungdomsskolemeldingen fremmet Høyre forslag om å tydeliggjøre høyt presterende elevers rett til å ta fag på høyere nivå, og å legge finansieringsansvaret for slik opplæring til den institusjonen eleven er faglig kvalifisert til å ta fag ved.

Forsømt elevgruppe

- Dette handler om å ta vare på de kloke hodene våre. Vi kan ikke slå oss til ro med at disse er så flinke at de klarer seg selv. Tallene viser at Regjeringen har forsømt seg overfor denne elevgruppen, sier Aspaker til Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten.