– Jeg vet det er mange som sitter klare og vil bli brukt. Politireserven bør snarest samles til «Øvelse Antivoldtekt» for å gjøre Oslo til en tryggere by, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

Han mener flere politifolk i gatene og økte etterforskningsressurser er det akutte svaret på hva som må gjøres for å få bukt med de mange overfallsvoldtektene i hovedstaden.

– Storberget må gi de rødgrønne partiene på Stortinget fullmakt til å forhandle om statsbudsjettet, slik at Oslo-politiet kan ansette flere politifolk. Han bør også sørge for at sivilt ansatte kan utføre flere oppgaver enn de gjør i dag, sier Oktay Dahl.

Oktay Dahl foreslår også at justisministeren tar initiativ til et idémyldringsmøte med Oslo kommune, politiet og representanter for organisasjoner og næringsliv for å finne fram til andre relevante tiltak.