7000 av asylsøkerne som kom til Norge i fjor, kan ikke returneres selv om de får avslag. Nå risikerer land som Eritrea, Somalia, Afghanistan og Irak å miste norsk u-hjelp dersom landene fortsatt nekter å ta imot asylsøkere som Norge vil sende hjem. Det kan bli konsekvensen hvis Erna Solberg får det som hun vil.

Mange av de "ureturnerbare" asylsøkerne kommer fra land som nekter å inngå tilbakevendelsesavtaler med Norge, samtidig som Norge bidrar med betydelige beløp i bistand. Disse landene risikerer dermed å få mindre u-hjelp hvis de fortsatt nekter å ta imot statsborgere som har fått avslag i Norge.

- Ja, det betyr at de risikerer mindre u-hjelp. Land som mottar store midler norsk bistand kan ikke nekte å ta imot sine egne borgere, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann Bent Høie.

Forslag lagt frem i Stortinget
Forslagene er nå lagt frem i et Dokument 8-forslag i Stortinget. Her krever Høyre at Regjeringen vurderer "hvordan returavtaler og mottak av egne borgere som ikke oppfyller vilkårene for opphold i Norge kan inngå som elementer i avtaler som inngås med land som skal motta norsk bistand".

- Vi kan ikke akseptere at land som er store mottakere av bistand nekter å samarbeide med Norge om returavtaler, sier Bent Høie.

Han viser til at Frankrike har brukt en tilsvarende strategi, med stor suksess.

Bør vurdere forvaring for ID-løse asylsøkere
Høyre ber også Regjeringen vurdere å "forvare" asylsøkere dersom det er uklarhet om deres identitet. 95 prosent av alle nye asylsøkere mangler pass når de kommer til politiet og søker om opphold.

Fra Aftenposten Aften 29. april 2009 (s. 8 i papirutgaven)