Utdrag fra gårsdagens tale til valgvaken og landet:

- I dag har dere vært med på å skrive historie. I dag har velgerne stemt frem en historisk sterk valgseier for de borgerlige partiene.

- Høyre har fått sitt beste stortingsvalgsresultat på 28 år. Vi har vist at valg vinnes med fire års hardt arbeid, ikke fire ukers valgkamp.

- Det er vår jobb å virkeliggjøre det vi har lovet. Takk for tilliten, vi lover å gjøre oss tilliten verdig.

Her er et utdrag av hilsen fra Erna Solberg:

- Vi har greid å nå det store målet. Valgresultatet viser solid borgerlig flertall 96 mandater. Høyre har gjort et historisk godt valgresultat med 26,8 prosent av stemmene. Nå skal vi gi landet en ny og handlekraftig regjering!

- Jeg har lyst å takke hver enkelt av dere for å ha tatt del i dugnaden for en ny regjering. Unge Høyre som har vunnet skolevalget. Senior Høyre som har stått timevis på stand. Hver enkelt ansatt. Hver enkelt tillitsvalgt. Hvert enkelt medlem. Hver og en av dere har bidratt til dette historiske Høyre-resultatet. Tusen, tusen takk for innsatsen!

- Høyre har fått et klart mandat. Men det er nå jobben begynner. Først skal vi forhandle. Så skal vi legge frem en regjeringserklæring. Deretter skal vi starte arbeidet med å skape Norge på sitt beste. For pasienten som venter på behandling. For rusmisbrukeren som ikke får rusavvenning mens der er ledig kapasitet hos private. For eleven som har lese- og skrivevansker. For eleven som vil ha noe mer å strekke seg etter. For gründeren som ikke tør ansette en ny medarbeider fordi formuesskatten skal betales.

- Nå starter jobben med å bygge Norge for fremtiden. Vi har ideene og løsningene som skal til. Og vi har gjennomføringskraften som er nødvendig for å gjøre landet bedre for deg og meg.

- Landet har valgt bort 12 år med rødgrønt styre, og sagt ja til en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger. Det er en tillit vi skal forvalte med stor respekt. Gratulerer!