Høyre foreslår i sin alternative transportplan at det blir igangsatt bygging av 17 OPS-prosjekter frem mot 2024. Bygging av disse vei- og jernbaneprosjektene skal altså skje i samarbeid med private (OPS). Dette vil sikre at veien/jernbaneprosjektet blir bygget raskere, sørge for vedlikehold i 25 år, og ikke minst vil det garantere at skattebetalerne ikke må betale for en eventuell budsjettsprekk.

Feil på feil

NRK Dagsnytt presenterte tirsdag et regnestykke de har fått av regjeringen. Dette viser at det blir 37 milliarder kroner dyrere å gjennomføre bygging av 17 planlagte OPS-strekninger. Regnestykket er ikke riktig, og viser at regjeringen ikke har forstått fordelene ved OPS. Høyres samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland, reagerer kraftig på regjeringens måte å regne på.

- Det er tydelig at valgkampen er i gang når regjeringen nå benytter seg av ansatte i departementet i sitt propaganda-apparat. Når de først skal regne på hva prosjektene koster hadde jeg håpet på et høyere presisjonsnivå, og at de forstår hva som ligger inne i en OPS-kontrakt.

Høyre har ikke lagt til grunn at alle OPS-prosjektene skal fullfinansieres med låneopptak fra private, slik som regjeringen hevder. Tvert i mot mener Høyre at flere av prosjektene også bør delfinansieres med statlige midler. Dessuten har regjeringen tatt med full rentekostnad i sitt regnestykke og sammenlignet dette med dagens byggemetode.

- Det er tydelig at regjeringen bevisst utelatt fordelene ved OPS, sier Helleland.

Fordeler ved OPS regjeringen glemte

  • Vedlikehold av veien blir ivaretatt i hele avtaleperioden.
  • Veien står ferdig på kortere tid enn ved dagens byggemetode.
  • Samfunnsøkonomiske fordeler. Færre ulykker. Mindre kø.
  • Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle kostnadsoverskridelser.
  • Innovasjon: Utvikling av nye løsninger og byggemetoder.
  • Sammenhengende bygging – ikke stykkevis og delt som i dag.