Høyre-Frp-regjeringen styrker derfor tannhelsebudsjettet i 2014 budsjettet sammenlignet med årene før.

Les også: Slik prioriterer regjeringen tannhelse

Hvis vi sammenligner den norske befolkningen med befolkningen ellers i Europa, har vi gjennomgående god tannhelse i Norge. Høyre mener dette viser at folk ser en nær sammenheng mellom det å ta vare på egne tenner og det å ha gode resultater i form av friske tenner. Det må antas at det også har sammenheng med at manglende ivaretagelse av egne tenner får en konsekvens når man må dekke tannhelseutgiftene selv.

Det å ha god generell tannhelse i befolkningen er bra. Derfor bør vi i hovedsak videreføre dagens system, men samtidig sikre oss at de som har sykdomsårsaker som fører til store tannhelseutgifter eller ikke er i stand til å ta vare på tennene sine, får bedre skjermingsordninger.

Høyres løsninger:

  • øke støtten til de gruppene som har høye tannhelseutgifter og tannhelseutgifter som er knyttet til sykdom. Veldig mange har tilleggsutfordringer knyttet til rus og psykiatri.
  • øke støtten til tannbehandling til dem som har store tannhelseutgifter og dårlig økonomi
  • styrkning av ny stønadsordning til tannløse, til tannbehandling ved munntørrhet, og til tortur- og voldsutsatte og pasienter med odontofobi
  • tannhelsehjelp til personer med medisinske sykdommer eller lidelser, og som har store tannhelseproblemer
  • mer systematisk forskning på tannhelse for å sikre høy kvalitet og kompetanse i tannhelsetjenesten

Har du spørsmål til Høyre om tannhelsetjenester som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.