I dag er det ikke opplagt hvem som har ansvar for IT-sikkerheten hvis for eksempel DNB blir utsatt for nettangrep. Ei heller hvis mobilnettet i deler av landet lammes hvis utenforstående har fått adgang til kritiske komponenter via nettet.

Ønsker bredt forlik

Anders B. Werp og Høyre ønsker imidlertid å få til et bredt forlik, for en gang for alle å plassere ansvaret for slike kyberangrep.

– Digitale trusler øker kraftig, og konsekvensene av angrep og kriminalitet på dette området blir stadig større. Derfor må ansvar og myndighet være mye tydeligere enn i dag, sier Høyres Anders B. Werp til digi.no.

Han er en av initiativtaker til forslaget som vil bli behandlet av Stortinget over sommeren.

Her kan du lese om forslaget.

Debatten kan du følge her.

Hvem har ansvaret?

Går lovforslaget gjennom må regjeringen fremlegge en nasjonal strategi for styrket informasjons- og kybersikkerhet, skriver digi.no. Denne strategien må klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen innen dette feltet på departementsnivå.

– Høyre ønsker med dette å invitere til en bred politisk enighet, og bidra til det som vi håper blir en bedret samfunnssikkerhet, sier Werp, som er misfornøyd med regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet.

– Bare et par av de 120 sidene var viet IT-sikkerhet, og det var bare en beskrivelse av nåsituasjonen. Det var ikke beskrevet hva som burde skje av tiltak.Skal dette ligge hos justisdepartementet, hos FAD, hos forsvarsdepartementet eller hos Statsministerens kontor? Vi har flere ganger spurt regjeringen hvem som har ansvaret, men de klarer ikke svare oss. Nå vil vi i stedet invitere til et bredt forlik i stortinget for å plassere ansvaret der det hører hjemme, sier Werp til digi.no.