- Som utdanningspolitiker er jeg veldig opptatt av at vi må styrke norske barn og elevers ferdigheter i realfag, sier Kristin Vinje, Høyres utdanningspolitisk talskvinne. Det er helt nødvendig at unge mennesker behersker grunnleggende ferdigheter innen realfagene dersom vi skal kunne utvikle kunnskapssamfunnet, sikre bærekraften og skape det næringslivet vi skal leve av i fremtiden. Gode realfagskunnskaper har bidratt til det norske olje- og gasseventyret, og for meg er det åpenbart at realfag vil bli en sentral del av næringslivet vi skal leve av i fremtiden også.

Det blir ofte sagt at vi har et realfagsproblem i Norge. Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet har bestilt denne rapporten og for at vi skal lansere en ny realfagsstrategi i 2015, fortsetter Vinje. Jeg synes spesielt at utvalgets anbefaling om mer matematikk og naturfag i barnehagene er spennende og verdt å diskutere nøye.

Som en del av arbeidet med denne strategien foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2015 20 mill. kroner til et ordning med realfagskommuner. Realfagskommunene skal senere fungere som veiledere for andre kommuner. Målet er at denne ordningen skal bidra til god erfaringsutveksling mellom kommunene om hvordan vi kan styrke realfagsundervisningen i skolen. Dette viser at vi mener alvor med å styrke realfagene.

- Det er mange tiltak som kan styrke elevenes interesse for realfag, og jeg mener flere engasjerte og kompetente lærere innen realfag er en viktig brikke. Derfor er regjeringens lærerløft så viktig, avslutter Vinje.

Du kan lese mer om ekspertutvalgets anbefalinger her.