- Fra 2005 til 2014 økte antallet unge uføre med nesten 50 prosent. Det er mennesker under 30, som får et NAV-vedtak for resten av livet. Ikke alle disse er i en tilstand som gjør at de kan jobbe. Noe av det fine ved det norske er at vi kan fange opp dem som ikke har mulighet til å jobbe. Men mange av dem ville klart det dersom oppfølgingen og støtten var bedre. De burde ha fått en ny sjanse istedenfor å bli satt av på NAVs endestasjon, sier Heggelund fra talerstolen på Høyres landsmøte.

- Når vi tar opp dette, og det har vi gjort lenge, har svaret fra de rødgrønne vært at totalantallet ikke er så stort. Dette viser en helt grunnleggende forskjell i måten å tenke sosialpolitikk på, påpeker stortingsrepresentanten.

Han understreker:

- De rødgrønne så det fra systemets side. Vi skal se hvert eneste menneske. Hver eneste som kan jobbe skal fanges opp. Vi skal ikke tilpasse menneskene etter systemet, men systemet etter menneskene.

- Tidlig innsats virker

Heggelund mener det er på høy tid å ta et oppgjør med det han kaller «en silotankegang som ikke virker». Han har ledet utvalget «Ny sjanse», som skal meisle ut og videreutvikle arbeids- og sosialpolitikken.

- Vi sier at alt henger sammen med alt. Tidlig innsats virker. Skolepolitikk er god sosialpolitikk. Helsepolitikk er god sosialpolitikk, sier han.

Politikeren mener at resultatet er at mange blir parkert utenfor arbeidslivet istedenfor å få hjelp og oppfølging til å bli i arbeid, eller komme tilbake til arbeid.

- Jeg er helt sikker på at alle som vokser opp i Norge har et ønske om å være selvstendig. Et ønske om å kunne forsørge seg og sine – mulighet til å stå på egne ben. Vi må ha et system som gjør at alle som kan stå i jobb får stå i jobb. Arbeid er grunnlaget for velferden vår, fremhever han.

- I Norge skal ingen forlates. Hos oss skal ingen bli stående utenfor. Svikter vi her feiler ikke bare mot en sosial arv vi er satt til å forvalte, men vi feiler mot en rekke mennesker som hadde fortjent bedre.

- For lenge har politikere skjøvet problemet under teppet. For lenge har politikere tenkt at utfordringer kan møtes en annen tid – en annen gang – lenger frem. Det slutter nå.

Uløste oppgaver

For å løse et problem må man anerkjenne at problemet finnes, poengterer Heggelund.

- Vi har uløste oppgaver i vårt velferdssystem. Ikke alle problemene er tydelige, det kan være problemer i et system som tilsynelatende fungerer, sier han fra talerstolen.

«Muligheter for alle» skal være mer enn bare et slagord.

- Den kampen tar vi. Den kampen står vi i også når det er vanskelig. Stillstand og status quo løser intet.

- Det er ikke velferdssystemet som er viktigst. Hver og en av oss som har behov for hjelp er viktigst.