17 elever fra Akershus gjennomfører vg2 på Veidekkes byggeplass i Lørenskog. Alle elever som består er lovet læreplass av Veidekke.

Veidekke, Akershus fylkeskommune og Jessheim videregående skole har inngått et samarbeidsprosjekt for skoleåret 2012/13 om skole på byggeplass. Tilbudet er for elever som er over 18 år som ikke har gjennomført videregående skole.

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H), konsernsjef Terje Venold i Veidekke og representanter fra Akershus fylkeskommune, Jessheim videregående skole og Veidekke møtte elevene på byggeplassen 4. september.

- Dette er et unikt tilbud. Akershus fylkeskommune er den første til å få til et slikt samarbeid med oss, og det har vært en glede å samarbeide med fylkeskommunen, sa konsernsjef i Veidekke Terje Venold.

Fylkestinget har bevilget 3 millioner kroner til prosjektet.

– Vi er veldig glade for at skole på byggeplass er en realitet. Dette er en svært godt tiltak for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Veidekke til beste for elevene og samfunnet, sa fylkesordfører Nils Aage Jegstad.

- Vi er avhengig av fagutdannelse og vi legger stor vekt på kompetanse til bygg- og anleggsnæringen, som er en vekstnæring. I tillegg er vi opptatt av å bidra til at ungdom får en god fagutdanning, sa Terje Venold.

Sist uke fikk elevene førstehjelpskurs. Nå har de gjennomgått kurs om byggekraner; stropping, anhuking, signalgiving, og de har hatt kurs om personlig verneutstyr.

- Dette tilbudet gir unge mennesker en mulighet å lykkes der de ikke har lykkes tidligere, I tillegg trenger vi flere som tar yrkesutdanning i framtiden, sa Asle Hermansen, daglig leder for Skole på byggeplass.

Om skole på byggeplass

Skole på byggeplass – for hvem?

•Fortrinnsvis kandidater som er falt ut av skolen eller som ikke har fått læreplass

•Må være 18 år

•Ha bygg- og anleggsteknikk i fra Vg1, men trenger ikke å ha bestått alle fag

•Alle kandidatene har vært gjennom intervju med Veidekke før de er blitt tatt inn. Motivasjon og innsatsvilje er viktige momenter i vurderingen.

•Det er plass til 20 kandidater som får elevstatus med de rettighetene det innebærer

•Skole på byggeplass tar utgangspunkt i læreplanen for Vg2 Byggteknikk. Alle loves læreplass dersom de gjennomfører og består året.

Akershus fylkeskommunes rolle

•Fylkestinget bevilget 3 mill. til tiltaket etter søknad fra Veidekke

•Akershus fylkeskommune har sammen med Veidekke vært en tilrettelegger for at Skole på byggeplass skulle realiseres.

•Jessheim videregående skole ivaretar fellesfag, veiledning, arrangere eksamener og dokumentasjon

•Skole på byggeplass er et ledd i arbeidet med å gi unge voksne en mulighet til skaffe seg kvalifikasjoner for å få fagbrev. Fylkeskommunen ser det som en viktig oppgave at flest mulig skal bli aktive yrkesutøvere i samfunnet.