Helseministeren sier til Klassekampen onsdag at han tar på alvor den kritikk av arbeidsvilkårene for sykepleiere som kommer frem i artikler i avisen den siste uken. Kritikken går på at sykepleiere på grunn av økende krav til effektivitet og dokumentasjon etter at helseforetaksreformen ble satt i gang i 2002 får for lite tid til pasientene. De må ofte legge sin egen fagetikk til side.

– Det er fremdeles rapportering som blir opplevd som meningsløs og kan kuttes ut, men en del handler om krav til pasienttrygghet. Dette er noe vi jobber med i endring av styringen av helsevesenet, sier Høie til Klassekampen.

– Vi må ta språket tilbake og snakke om pasientbehandling, ikke produksjon og ordrereserve i helsevesenet.Økonomi har vært et for dominerande styringsmål, det har hatt sine grunnar i underskudd i foretakene. Nå går regionene i balanse, og vi ønsker større vekt på kvalitet og pasienttrygghet. Vi mener langsiktig styring av helsevesenet må løftes tilbake til politikken, og vil utarbeide en nasjonal helse og sykehusplan som skal legges frem for Stortinget, sier Høie.

Han vil ha årlige meldinger til Stortinget om kvalitet og pasienttrygghet i helsevesenet.

Les hele saken i onsdagens Klassekampen.