Norge har i følge FN vært verdens beste land å bo i siden 2002. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer som regjeringen må ta tak i. – Verdens beste land har også en skyggeside, noen som ikke får være med på festen. Som politikere har vi et ansvar for å sikre at alle blir invitert inn i varmen, sier Isaksen.

Ond sirkel

Svake skoleresultater, frafall i videregående skole og arbeidsledigheten blant ungdom er roten til noen av de sosiale utfordringene i det norske samfunnet. Når disse ungdommene i tillegg møtes av et NAV-system uten tiltak som virker, og mange får ikke tiltak overhodet.

- Høyre ønsker en rett og plikt til aktivitet for ungdom som møter opp hos NAV. Det er et problem at dagens regjering, som hevder å være for aktivitetsplikt, fortsatt ikke vet noe om hvor mange kommuner som bruker denne muligheten, argumenterer Isaksen.

Det er både krevende og nødvendig å bryte den onde sirkelen enkelte unge kommer inn i, slik at de kan komme seg inn i arbeidslivet og få mulighet til å stå på egne ben.

-Vi må blant annet ha bedre lærere og bedre tiltak for ungdom som møter NAV. Men vi må også ha en lavere terskel for å komme inn i arbeidslivet. Hvis vi kunne gjort arbeidslivet litt mer smidig kunne flere fått prøve seg og flere fått en jobb.