Mette Tønder (H) var ordføreri Nittedal kommune før hun ble stortingsrepresentant, oginitierte kampanjen «Vi bryross».

– På første kampanjemøte bleogså de som jobbet med vannog kloakk invitert. De lurte fæltpå hva de gjorde på møtet. Jegforklarte at det var viktig at desom kjører rundt i kommunenpå dagtid sier i fra om de oppdagerbarn som skulle vært etannet sted. Da forstod de hvorforde var involvert i «Vi bryross»-arbeidet, sier Tønder til Vårt Land.

Hun sitter nå i Stortingetsfamiliekomité.

Tønder er klar på atregler om taushetsplikt mellomoffentlige etater må gjennomgåsog forenkles for å sikrebarn og unges grunnleggenderettigheter og behov.

– Vi har alle plikt til å se barnog si ifra hvis vi har mistanke.Har du en dårlig magefølelseså skal det varsles. Heller éngang for mye enn en for lite. Vitrenger flere «voksne» voksne, påpeker hun.

Les hele saken i Vårt Land fredag 16. mai.