- Han var veldig klar på at krig noen ganger er nødvendig, og at det må få konsekvenser når ledere angriper sin egen befolkning og bryter menneskerettigheter. Noen vil sikkert oppfatte det som uvant i en fredspris-sammenheng, men for en sittende amerikansk president er en slik påpekning helt nødvendig, sier Ine Eriksen Søreide i en kort kommentar etter å ha vært til stede i Rådhuset under utdelingsseremonien og hørt talen til Barack Obama.