Oljepengebruken nærmer seg handlingsregelen. Det er viktig for å skape trygghet for fremtidige pensjoner og for å unngå at konkurranseevnen til norske bedrifter svekkes ytterligere på grunn av kostnadspress.

- Høyre mener det er viktig å investere mer i kunnskap, vekst og infrastruktur for å trygge velferden også for fremtidige generasjoner, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

Regjeringens budsjett er et greit utgangspunkt for å administrere Norge i 2011, men det er dårlig tilpasset utfordringene mot 2020, når statens inntekter for første gang på svært lang tid vil være mindre enn statens utgifter.

Økt satsning på forskning og kunnskap
Kompetente lærere er det viktigste tiltaket for å sikre en god skole. Derfor øker Høyre bevilgningen til etter- og videreutdanning av lærere med 400 millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjett. I tillegg prioriterer Høyre to nye undervisningstimer på barneskolen. Høyre øker bevilgningene til forskning med 600 millioner kroner. I tillegg blir det satt av fem milliarder kroner til et miljøteknologifond.

- Høyre vil ha slutt på hvileskjæret, og foreslår en storsatsning på kunnskap. Forskning legger grunnlaget for verdiskapning og er et av de viktigste bidragene til veksten Norge skal leve av i fremtiden, sier Sanner.

Ekstra milliard til vei
God infrastruktur er viktig både for bedriftene og arbeidstakerne. Bedre veier er også avgjørende for å komme videre mot visjonen om null drepte og alvorlig skadde i trafikken.

- Høyre foreslår tidenes løft for samferdselssektoren. Ved å bruke nye og moderne byggemetoder, kan vi bygge mer vei raskere enn regjeringen, sier Sanner.

Vi må skape mer - ikke skatte mer
For å skape bærekraftig vekst må det være mer lønnsomt å jobbe, mer lønnsomt å skape verdier og mer lønnsomt å satse. Høyre reduserer skatten for både arbeidsfolk og bedrifter. Skattelette til folk med lave og vanlige lønnsinntekter gjør det mer lønnsomt å jobbe, og redusert formuesskatt gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.

- Den sikreste måten å hindre at det skapes mer, er å skatte for mye. Høyre vil gi skatteletter som trygger arbeidsplassene for å skape verdier som kan bære velferden vår. Skal velferden bli bedre, må vi styrke de som bærer den.

Høyre vil redusere helsekøene
Den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal sørge for at alle får gode helse- og omsorgstjenester når man har behov for det. Det er nå rekordmange pasienter som står i helsekø. Mens helsekøene ble redusert med 70.000 da Høyre satt i regjering, har de økt med 77.000 under den rødgrønne regjeringen. Derfor vil Høyre behandle 20.000 flere pasienter enn regjeringen i 2011.

- Det er meningsløst at pasientene venter i uker og måneder på et offentlig tilbud, når private kunne gitt behandling på dagen påpeker Sanner. Pasientene må få benytte disse tilbudene for statens regning. Det er bra for den enkelte pasient, og bra for samfunnet som kan få folk tilbake i produktivt arbeid, fremfor at de går i månedsvis og hever sykelønn avslutter han.

Høyres alternative budsjett finner du i kolonnen til høyre.