Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen ble sterkt provosert over utspillet til Inga Marte Thorkildsen i forrige uke.

- Hun kjører fram rikinger som kjenner alle kriker og kroker fra før, men det er ikke slik norske bedriftseiere har det. Dessuten, å gjøre dette til en kjønnsdebatt er rein avsporing, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Gunnar Gundersen.

- Hva med kvinnelige gründere som også rammes? spør han.

Utsagnene til finanskomitékollega Inga Marte Thorkildsen i Dagbladet i går, får Høyre-politikeren til å se rødt.

Thorkildsen har sett seg lei på «høytlønte menns våte drøm» om å fjerne formuesskatten, og trekker fram rikinger som Johan H. Andresen, Olav Thon og Kjell Inge Røkke.Hun mener skattetallene avdekker gode grunner til at hun aldri vil lytte til godt betalte menn som klager på høy skatt.

Gundersen understreker at nullskatt-problematikken er en utfordring.

- Men Thorkildsen er helt på bærtur. Formuesskatt må betales av bedrifter uansett om de går overskudd eller underskudd, så lenge det er verdier i selskapet. Det betyr at mange bedrifter enten må låne penger, eller selge aksjer dersom det er dårlige tider. Dette er en skatt som også rammer små og mellomstore bedrifter, særlig i nedgangstider. I Sverige var det sosialdemokratene som fjernet formuesskatten, sier Gunnar Gundersen.

Han viser til at ti organisasjoner, inkludert Norges Fiskarlag og Norges Bondelag, vil fjerne formuesskatt på arbeidende kapital:

- Tar alle disse feil? Jobber disse for Røkke co.? spør Gunnar Gundersen.