Innlederne kom fra seniorenes egne rekker så vel som fra Høyres Hovedorganisasjon.

Debatten var god og grundig og dreide seg om medlemsverving, opprettelse av nye foreninger og ikke minst medlemspleie.

Stortingsrepresentant fra Buskerud, Trond Helleland, formidlet sin opplevelse av Høyres situasjon og muligheter fremover.

- Våre gode meningsmålinger og ellers gode stemning i, og rundt, partiet gir grunnlag for en utstrakt fremtidsoptimisme, men like fullt må alle være med å dra lasset videre fremover, sa Helland.