Det er opprettet et eget språksenter med spesielt dyktige pedagoger som skal hjelpe til med språktrening allerede fra barnehagen.

- På vegne av de førskolebarna som vi vet sliter når de begynner på skolen er vi stolte over å ha prioritert dette, sier sektorutvalgsleder for Barn og unge i Bærum Kommune Anne Lene Hojem.

Et eget språksenter og et systematisk arbeid med tidlig språkhjelp gjør at vi raskt finner ut hvilke barn som sliter med språket, slik at de kan få den hjelpen de trenger. Dettebidrar til å heve de som sliter mest med overgangen mellom barnehage og skole og gir på den måten barna bedre muligheter til å mestre en ny og utfordrende hverdag som skoleelever.


- Bærum Høyre har "tidlig innsats" som en gjennomgående "blå tråd" når det gjelder arbeidet med barn og unge. Språktrening er en viktig del av dette arbeidet for å sikre at alle barn har et best mulig utgangspunkt når de begynner på skolen. Språk er en helt grunnleggende ferdighet for å få seg venner, bygge relasjoner og for å følge undervisning, sier Hojem.

Les hva Budstikka skiver om dette på lederplass her.