Innsats overfor elever som sliter faglig eller sosialt må settes inn så tidlig som mulig for å øke elevenes læringsutbytte. Lærevansker kan også være relatert til problemer rundt elevens sosiale situasjon og psykiske helse. Derfor vil Høyre bedre skolens mulighet til å fange opp og håndtere situasjoner der elever opplever problemer med mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager.

Høyres løsninger:

  • gjennomføre et språkløft gjennom kartlegging av språkferdigheter i barnehagen og på helsestasjonen, samt følge opp barn som trenger det, med tiltak for at de skal være best mulig forberedt til skolestart
  • styrke skolehelsetjenesten, også det psykologiske hjelpetilbudet
  • forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • sette inn spesialundervisning tidligst mulig for å gi elevene de beste forutsetninger for å mestre senere trinn i skoleløpet

Har du spørsmål til Høyre om tidlig innsats som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.