Det er flertall på Stortinget for å forby systematisk tigging, og saken er nå sendt ut på høring av justisdepartementet. I et av alternativene i høringsnotatet, blir det foreslått at organisert tigging kan straffes med inntil ett års fengsel. Straffen for medvirkning til organisert tigging kan ifølge forslaget bli like lang.

Politiet mener det er et særlig problem med tilreisende tiggere. Mange sendes systematisk rundt i Europa med tigging som en slags jobb, og det er en aktivitet Stortinget vil prøve å hindre.

- Intensjonen med et tiggeforbud har hele tiden vært å ramme den systematiske tiggingen, og folkene bak denne. Det er mange som prøver å vri på dette, og derfor kommer debatten helt skjevt ut, sier Frølich.

Lovforslaget er nå ute på høring.

- Når saken legges frem må vi det være en balanse mellom å få bukt med dem som driver systematisk organisering av tiggervirksomhet og at det fortsatt skal være mulig å hjelpe tiggere. Den balansen skal vi finne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er en av dem som har overreagert på høringsforslaget.

- At Støre nå påstår at det skal bli straffbart å gi en kopp kakao til en tigger, er for det første feil og for det andre et lærebokeksempel på hvordan en sak kan bli misforstått med vilje, sier Frølich.

Lovteksten må skille mellom veldedighet og vinning.

- Det er viktig at loven skiller mellom hva som er omsorg og hva som er organiserte bakmenn. Politiet, påtalemyndigehtene og domstolen skal få et lovverk som presiserer at det er de som står bak tigging for egen profitt som skal kunne straffes.

Dette er noen av punktene i regjeringens høringsforslag som er rettet mot den systematiske tiggingens bakmenn:

  • Det skal være ulovlig å helt eller delvis dekker reiseutgifter for en person for at vedkommende skal kunne tigge,
  • sørge for å transportere en person for at vedkommende skal kunne tigge,
  • sørge for forsyninger eller utstyr for en person for at vedkommende skal kunne tigge,
  • tilrettelegge overnattingsmuligheter for en person for at vedkommende skal kunne tigge. Dette gjelder ikke tilrettelegging som inngår som ledd i sosialtiltak i regi av offentlige myndigheter eller veldedige organisasjoner.
  • Det skal også være ulovlig å ta hånd om eller oppbevarer penger fremskaffet ved tigging, og
  • varsle eller på annen måte tilsikte å forhindre kontroll fra politiets eller andre myndigheters side.

Hvilke av disse forslagene som blir aktuelle å vedta, blir først avklart når Stortinget får saken til behandling.

- For meg er det dessuten viktig å få belyst forholdet til grunnloven og menneskerettighetene. Loven må tilpasses disse rammene, ellers blir den selvsagt ikke vedtatt av Høyre, avslutter Frølich.