Trafikktragedien i Troms tok fem liv forrige fredag. Tidligere i år har flere mistet livet i frontkollisjoner både på E6 og RV 4, og bl.a. E 39 mellom Kristiansand og Bergen opplevde mange alvorlige dødsulykker gjennom 2010.

- Høyre vil gå til kamp mot møteulykkene og inviterer de andre partiene med oss til å fremskynde planene om bygging av midtdelere på de mest ulykkesbelastede veiene, sier Øyvind Halleraker, transportpolitisk talsmann i Høyre.

Midtdelere er det mest effektive tiltaket mot dødsulykker på veiene, og forhindrer både frontkollisjoner og alvorlige utforkjøringer til venstre for føreren. Høyre foreslo å bruke 800 millioner mer på trafikksikkerhetstiltak, og særlig midtdelere i 2011, enn det Regjeringen har bevilget. Dette ville kunne gitt en firedobling av Regjeringens innsats.