Denne helgen lanserte statsministerkandidat Erna Solberg en rekke tiltak mot organisert kriminalitet i en tale til Høyres valgkampmedarbeidere.

Les hele talen her.

Foto: tomas@icu.no

- Kampen mot organisert kriminalitet må starte raskt, og derfor gir Høyre 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiets kamp mot gjengmiljøene, sier Høyres Anders Werp til Aftenposten.

Erna Solberg understreket i sin tale at erfaringer fra andre land viser at en kamp mot organisert kriminalitet der den har sitt utspring, får positive ringvirkninger for hele landet.

- Derfor vil ekstra støtte til Oslo-politiet komme hele Norge til gode, sa Høyre-lederen.

Politiet mener ekstrabevilgningen er til stor hjelp i arbeidet mot gjengkriminaliteten.

- Med så betydelige, ekstra midler som Høyre vil gi oss, så vil vi få kapasitet til nærmest å kunne støvsuge særskilte miljøer, sier Einar Aas, leder i seksjon for organisert krininalitet i Oslo, til Aftenposten.

Foto: CF Wesenberg

I talen lanserte Solberg mange tiltak som vil få ned kriminaliteten i Norge. Et av dem er å internere asylsøkere som begår kriminalitet, fremt til søknaden er ferdigbehandlet eller de kan sendes tilbake til sitt hjemland.

- Når asylsøkere begår kriminalitet, så vil vi internere dem frem til utreise, sa Erna Solberg til Dagsrevyen.

Her er noen av de andre tiltakene som ble lansert i kampen mot organisert kriminalitet:

  • Vi vil ha en særavtale med EU for å ta del i politisamarbeidet. Hensikten er enklere tilgang på opplysninger på tvers av landegrenser, og gjøre det enklere å få utstedt arrestordre
  • Vi må sørge for at flere soner dommen sin i hjemlandet.
  • Vi vil etablere egne fengsler for utenlandske statsborgere som ikke skal tilbake i det norske samfunnet, med lavere standard på fasilitetene. Det ville gitt Kriminalomsorgen mer ressurser til å følge opp norske fanger som skal forsøke å få livet på rett kjøl.
  • Vi vil at saker som dreier seg om menneskehandel skal gi krav på vitnebeskyttelse.
  • Vi vil forby tigging for å redusere organisert kriminalitet, og vil bruke EØS-midler på å hjelpe mennesker som lokkes til organisert tigging, i sine hjemland
  • Vi vil styrke tilskuddene til frivillige organisasjoner som jobber med å få innsatte til å bli lovlydige