Modellen balanserer bare hvis alle som trenger den hjelp det er enighet om at fellesskapet skal stille til rådighet, får den når de trenger den. Den balanserer også bare hvis de som betaler inn til modellen føler trygghet både mot misbruk og for at de vil få hjelp hvis og når de trenger det, samt at alle er med på å betale inn når de har en økonomisk stilling som gir grunnlag for det.

Diskuter tilliten til den norske modellen her.

- Må ta grep

Hvis velferdsstaten svikter på noen av disse områdene, kan legitimiteten forvitre.

- Den norske modellen og naturen er verdier som jeg ønsker å bevare for fremtidige generasjoner, men da må vi ta grep for å endre på det som vi allerede nå vet ikke fungerer i et lengre prespektiv, sier leder av programkomitéen, Bent Høie.

Kjøpekraft

I dagens Norge vil det til enhver tid finnes nok av mennesker som har stor nok økonomisk handlefrihet til å kjøpe seg de tjenester de ønsker, innenlands eller utenlands. Det politiske spørsmålet er om valgfrihet bare skal gjelde de som har særlig stor kjøpekraft, eller om den skal omfatte alle uavhengig av lommebokens størrelse.

Nærmere 300 000 nordmenn har helseforsikring nå, ifølge tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon. Bruken økte med 23 % i fjor. Bare én av ti er privatpersoner. Den store majoriteten har forsikring via bedrift. Hele syv av ti unge ønsker privat helseforsikring.

Er du enig i denne påstanden? Delta i debatten her.