- At tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens politianmeldelse av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) ble henlagt som intet straffbart forhold er nok et tap for Forsvarsdepartementet i den serien politianmeldelser man har levert av Forsvarets ansatte og underlagte etater. Her må det ryddes opp i departementets praksis, sier Per-Kristian Foss.

- FDs praksis med til stadighet å politianmelde offiserer, ansatte og i dette tilfelle en spesifikk underlagt etat, for deretter å få sin sak forkastet av påtalemyndighetene som intet straffbart forhold, synes svært spesiell, og bidrar ikke til å øke tilliten til departementet. Dette har gjentatt seg i sak etter sak, fortsetter Foss.

Det har vært spekulert, blant annet fra FOST-sjefen selv, i at det har vært skjulte agendaer bak prosessen mot etaten. Høyre forutsetter at statsråden nå rydder opp og bringer de reelle forhold frem i lyset.

- Forsvaret er avhengig av en robust og god sikkerhet for sitt personell, informasjon og infrastruktur. Jeg håper at denne saken ikke har svekket FOSTs evne til å løse sine oppgaver, avslutter Foss.