Trygghet er en avgjørende forutsetning for et godt liv. I dag lever mange mennesker i utrygghet fordi de ser en økende kriminalitet som stadig blir råere. I tillegg til innbrudd i hjem og butikker opplever vi at eldre mennesker og barn blir ranet og forulempet.

Konsekvensen er at eldre mennesker ikke tør gå ut, og får derved en redusert livskvalitet

Senior Høyre krever at følgende tiltak iverksettes:

  • Politiet må være mer synlig.

  • Bemanningen må styrkes.

  • Politiet må trekkes sterkere inn i forebygging av vold mot mennesker og eiendom.

  • Domstolenes straffeutmåling må bedre harmonere med innbyggernes rettsfølelse.

  • Kriminelle innvandrere som har fått avslag om opphold må omgående sendes ut av landet.

  • Det forebyggende arbeidet må styrkes på bred front gjennom økt samarbeid mellom hjem/barnehage/skole/barnevern/politi.

  • Det må innføres mer målrettede soningstiltak overfor innsatte, og målet er å redusere antall tilbakefall..

  • Kriminelle som ønsker seg bort fra lovløshet, må få en langt bedre oppfølging etter endt soning.